wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 24 maja 2020 Imieniny: Joanny, Zuzanny
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Aktualności wszystkie


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”
3 października 2019

Stowarzyszenie Blisko Krakowa - pełnomocnik Zamawiającego: Gminy Skawina działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) /Pzp/ zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 Wykonawcy: SANITO Sp. z o.o.; 02-884 Warszawa, ul. Puławska 476.


Cena ofertowa brutto wybranej oferty: 24 198 179,88 zł

Zawiadomienie do pobrania - http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2019/1362-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-dostawa-i-montaz-jednostek-wytwarzania-energii-z-oze-w-ramach-projektu-czysta-energia-blisko-krakowa.html

Pozostałe aktualności
pogoda.net