wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
środa, 5 sierpnia 2020 Imieniny: Mariana, Stanisławy
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


23 sierpnia 2019
ZARZĄDZENIE Nr 194/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 194/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku.Na podstawie art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne zorganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

w zakresie:

  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

2. Treść ogłoszenia stanowi załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1 spośród organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej urzędu www.swiatniki-gorne.pl .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net