wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
środa, 5 sierpnia 2020 Imieniny: Mariana, Stanisławy
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


9 września 2019
ZARZĄDZENIE w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert

 RL.524.3.2019

 

ZARZĄDZENIE Nr 217/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia  9 września 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Na podstawie art.15 ust. 2a-2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku, w składzie:

           

Przewodniczący:

Iwona Bobek – podinspektor ds. przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego,

Członek:

Aleksandra Piegza– podinspektor  ds. promocji i rozwoju lokalnego, Ekodoradca

Członek:

Magdalena Gawęda – podinspektor  ds. promocji i rozwoju lokalnego.

 

§ 2

Ocena i wybór ofert nastąpi w dniu 16 września 2019 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zostaje zlecone przewodniczącemu komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net