wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 23 października 2020 Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Strategia Rozwoju Gminy Świątniki Górne na lata 2021-2030


 

Szanowni Państwo, mieszkańcy, liderzy i aktorzy rozwoju lokalnego gminy Świątniki Górne …

Po kilku latach od przyjęcia poprzedniej Strategii rozwoju gmina Świątniki Górne stoi przed wyzwaniem określenia strategicznych priorytetów rozwoju dla nowej perspektywy czasowej do 2030 roku.

Jet to uwarunkowane nie tylko obowiązkiem wynikającym z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Dz. U. 2019 poz. 1295), lecz również dynamicznymi zmianami w życiu społeczno-gospodarczym naszej gminy, regionu i kraju. Do wyzwań zaliczyć należy również kwestie środowiskowe, m. in. związane ze zmianami klimatu.

Jednocześnie wchodzimy w nową perspektywę dokumentów strategicznych kraju i regionu, przede wszystkim Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, a także perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2028.  

Co do zasady ustalenie priorytetów rozwoju lokalnego powinno odbywać się przy aktywnym udziale mieszkańców. Pragniemy wspólnie z Państwem wypracować pomysł na rozwój naszej gminy oraz ustalić priorytety inwestycyjne na nachodzącą dekadę.

Tworzenie Strategii rozwoju jest procesem, który trwa kilka miesięcy. Obecnie jesteśmy na jej początkowym etapie. W tej chwili rozpoczynamy pracę nad diagnozą gminy Świątniki Górne. Diagnoza obejmować będzie sfery funkcjonowania samorządu lokalnego, w tym sferę przestrzenną, gospodarczą, społeczną oraz instytucjonalną. Wiedzę o stanie gminy oprzemy nie tylko na bazie danych statystycznych. Na tym etapie prac nad Strategią zasięgniemy również opinii naszych mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych.

Po etapie diagnostycznym kolejnym etapem prac nad strategią będzie definiowane kierunków rozwoju gminy.  Zakładamy, że w tym czasie możliwe będzie zorganizowanie publicznej debaty oraz warsztatów. Wypracowany z udziałem mieszkańców projekt Strategii zostanie następnie upubliczniony, a mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię i zgłaszać swoje wnioski w ramach konsultacji społecznych.

Ostatnim etapem prac nad Strategią będzie procedura oceny oddziaływania na środowisko, która pozwoli ocenić jaki będzie wpływ działań, które chcemy realizować, na środowisko przyrodnicze i zdrowie mieszkańców.

Chcielibyśmy, aby Strategia została przyjęta jako obowiązujący dokument planistyczny naszej gminy w październiku 2020 roku.

 Poniżej przedstawiamy najważniejsze etapy prac nad Strategią:

·         Diagnoza, w tym badania społeczne z mieszkańcami gminy – lipiec/ sierpień 2020,

·         Warsztaty i debata publiczna nad kierunkami rozwoju gminy – sierpień/ wrzesień 2020 roku,

·         Konsultacje społeczne projektu Strategii – wrzesień/ październik 2020 roku,

·         Uchwalenie Strategii – październik 2020.

O postępach prac oraz wydarzeniach realizowanych w trakcie tworzenia Strategii będziemy Państwa na bieżąco informować. Zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad nową Strategią Rozwoju Gminy Świątniki na lata 2021-2030.

 

 

pogoda.net